Q-LAB

Mã SP: QCT
Máy thí nghiệm ngưng tụ QCT

Máy thí nghiệm ngưng tụ QCT mô phỏng các...

Mã SP: Q-SUN-Xe-1/Xe-2/Xe-3
Q-Sun là công cụ nghiên cứu và phát triển cuối cùng...

Buồng hồ quang Xenon của X-ray Xeon xoay chiều Q-SUN tạo ra những thiệt hại do ánh sáng mặt trời và mưa đầy...

Ứng dụng kiểm nghiệm độ hao mòn của chất sơn và linh kiện, dầu khí và điện tử, hang khôn...

Thời tiết là nguyên nhân chính gây hư hỏng cho sản phẩm, gây ra nhiều tổn thất trong nền kinh...