Q-SUN

Mã SP: Q-SUN-Xe-1/Xe-2/Xe-3
Q-Sun là công cụ nghiên cứu và phát triển cuối cùng...

Buồng hồ quang Xenon của X-ray Xeon xoay chiều Q-SUN tạo ra những thiệt hại do ánh sáng mặt trời và mưa đầy...