PROCHEM (OEM) - MÁY ĐO VẠN NĂNG

Mã SP: A
Thiết bị có cấu trúc vững chắc, hệ thúống motor servo có độ chính xác...

Mã SP: A
Thiết bị phù hợp với nhiều loại vật liệu test. Thiết bị có hệ thống kết cấu kiên...

Mã SP: A
Thiết bị phù hợp với nhiều loại vật liệu test. Thiết bị có hệ thống kết cấu kiên...

Mã SP: A
Thiết bị ứng dụng rộng rãi trong các ngành và sản phẩm như kim loại, bê tông,...