Specbos 1211/UV

Mã SP: Specbos 1211/UV
Thiết bị có sẵn với một dải bước sóng mở rộng có thể tùy chọn , bắt đầu từ 230 nm. Có thể đo trong phạm vi mở rộng này trong Radiance cũng như trong chế độ Irradiance

Liên hệ: +84 243 2022 333 | +84 243 2018 218
Tải file : Download

Mô tả

                                                                    

 

Điểm nổi bật:
  - Dải bước sóng từ UV đến NIR
  - Độ nhạy cao
  - Chế độ đo Radiance cũng như Irradiance
  - Phản xạ hành động có thể được áp dụng
  - Nhỏ và dễ sử dụng
  - Hiệu chuẩn theo NIST
  - Đo lường cũng có thể thực hiện theo lệnh DLLs và SCPI
  - Hoạt động trực quan
  - Trọng số của dải thu được bằng
     chức năng hành động
  - Phân loại mẫu
  - Dễ dàng xuất dữ liệu sang Excel và CSV
  - Tự động phát hiện các đính kèm
    phụ kiện
  - Các tính toán cụ thể như PAR,
    các chỉ số và metamerism theo
     ISO 23603

Tính năng bổ sung:
- Hiện thị chế độ Pass/fail

- Chức năng xếp hạng (lên đến 16 bậc)

- Tiết kiệm phổ quy chiếu
- Tính toán phổ
- Xuất dữ liệu trong tệp csv và xls
- Chuyển đổi giữa các đơn vị Si và Imperial

Sản phẩm liên quan

Mã SP: Specbos 1511/NIR
Spectraval 1511 là 1 thiết bị chuyên dùng cho đo bước sóng VIS, và có...

Mã SP: Specbos 1211

Specbos 1211 là một máy đo quang phổ thu nhỏ có thể đo vùng quang...