1 QUV_Accelerated Weathering Testers

1 QUV_Accelerated Weathering Testers

Mã SP: QUV
The QUV accelerated weathering tester reproduces the damage caused by sunlight, rain and dew. In a few days or weeks, the QUV UV tester can reproduce the damage that occurs over months or years outdoors.

Liên hệ: +84 243 2022 333 | +84 243 2018 218
Tải file : Download
Mô tả

Máy Kiểm Lão Hóa Nhanh QUV

Ánh sáng mặt trời và độ ẩm gây ra hàng triệu đô la thiệt hại vật chất mỗi năm. Bộ đo tốc độ tăng tốc QUV làm lại nguyên nhân thiệt hại do ánh sáng mặt trời, mưa và sương.

Vật liệu thử trên thiết bị QUV bằng cách cho chúng luân phiên luân phiên ở ánh sáng và độ ẩm ở các nhiệt độ có kiểm soát, cao. QUV mô phỏng mưa và sương với độ ngưng tụ độ ẩm hoặc phun nước.

Trong vài ngày hoặc vài tuần, Máy kiểm lão hoá nhanh QUV có thể tái tạo thiệt hại xảy ra trong nhiều tháng hoặc nhiều năm ngoài trời. Các loại thiệt hại bao gồm phai màu, thay đổi màu sắc, mất bóng, phấn, nứt, crazing, hazing, blishtering. Mài mòn, mất sức mạnh và oxy hóa. Dữ liệu thử QUV có thể giúp lựa chọn các vật liệu mới, cải tiến vật liệu hiện có hoặc đánh giá sự thay đổi của các công thức có ảnh hưởng đến độ bền của sản phẩm. QUV cho phép dự đoán tương đối xuất sắc về cách thức vật liệu sẽ được vận chuyển khi phơi ngoài trời.

Tốc độ cao, đáng tin cậy, dễ sử dụng.
Kiểm tra độ bền cảm ứng.
Đạt tiêu chuẩn ISO 9000
Có thể đo Ánh sáng, Mưa, Tuyết.
Hệ thống điều chỉnh Solar eye.
Điều chỉnh tự động Auto Cal.
Gia tăng tốc độ đo đạc.
Tuổi thọ bóng đèn sử dụng lâu.
Có 4loại kiểu lựa chọn: QUV/basic; QUV/se (điều chỉnh năng lượng); QUV/spary; QUV/cw.

QUV_Accelerated Weathering Testers

Sunlight and moisture cause millions of dollars of material damage every year. The QUV Accelerated Weathering Tester reproduces the damage cause by sunlight, rain and dew.

The QUV test materials by exposing them to alternating cycles at light and moisture at controlled, elevated temparatures. The QUV simulates rain and dew with condensing humidity or water spray.

In a few days or weeks, the QUV can reproduces the damage occurs over months or years outdoors. Types of  damage include fading, color change, gloss loss, chalking, cracking, crazing, hazing, blishtering. embrittlement, strength loss and oxidation. QUV test data can help in the selection of new materials, the improvement of existing materials or the evaluation of how changes in formulations affect product durability. The QUV gives excellent, relative prediction of how materials will fare when exposed outdoors.

• Speed, reliability, ease of use.
• Touch resistance test.
• Meets ISO 9000 standards
• Can measure Light, Rain, Snow.
• Solar Eye Correction System.
• Automatic Auto Calibration
• Accelerated phase.
• The age Bulb used to longer.
Selected option 4lover: QUV / basic; QUV / se (power regulation); QUV / spary; QUV / cw.

Sản phẩm liên quan
Mã SP: QUV Máy Kiểm Lão Hóa Nhanh QUV Máy  QUV tạo ra những thiệt hại do ánh sáng...
Mã SP: QUV QUV_Accelerated Weathering Testers The weather is the main cause of damage to the product, causing many losses in the economy each...