TECHKON

Mã SP: COLOR-DENSITOMETER
Các TECHKON DENS mới thống nhất ba thiết bị trong một. Nó là một máy...

Mã SP: SPECTRODENSITOMETER
Dòng sản phẩm SpectroPlate mới và tất cả các sản phẩm TECHKON khác...

Mã SP: SPECTROPLATE
Việc đo đạc dấu chấm bên phải trên các tấm in offset là một mảng chính...