JETI

Mã SP: Specbos 1211/UV
Thiết bị có sẵn với một dải bước sóng mở rộng có thể tùy chọn...

Mã SP: Specbos 1211

Specbos 1211 là một máy đo quang phổ thu nhỏ có thể đo vùng quang...

Mã SP: Specbos 1511/NIR
Spectraval 1511 là 1 thiết bị chuyên dùng cho đo bước sóng VIS, và có...