JETI

Mã SP: Spectraval 1501-NIR Máy đo quang phổ cho VIS và NIR Phổ JETI 1501-NIR và phổ 1511-NIR mở rộng phạm vi...
Mã SP: Specbos 1211/UV Máy quang phổ băng thông rộng 230 - 1000 nm specbos 1211-UV-2 mở rộng dải bước sóng ban...
Mã SP: Specbos 1511/NIR Spectraval 1511 là 1 thiết bị chuyên dùng cho đo bước sóng VIS, và có...