JETI

Mã SP: Specbos 1211/UV Thiết bị có sẵn với một dải bước sóng mở rộng có thể tùy chọn , bắt...
Mã SP: Specbos 1211 Specbos 1211 là một máy đo quang phổ thu nhỏ có thể đo vùng quang phổ...
Mã SP: Specbos 1511/NIR Spectraval 1511 là 1 thiết bị chuyên dùng cho đo bước sóng VIS, và có...