test

KÍNH HIỂN VI QZZY


Kiểm tra cấu trúc vải trong dệt may Kính hiển vi kỹ thuật số PFC-1111 / LCD  Soi vải kỹ thuật số, đơn...
Kính hiển vi kỹ thuật số DMC-1213 / có dây kết nối USB/ Phóng đại 200 lần Kính hiển vi kỹ thuật...
Kính hiển vi kỹ thuật số không dây cầm tay phát sóng WiFi được thiết kế đặc biệt cho các...