KÍNH HIỂN VI QZZY

Kiểm tra cấu trúc vải trong dệt may
Kính hiển vi kỹ thuật số PFC-1111 / LCD 

Soi vải kỹ thuật...

Kính hiển vi kỹ thuật số DMC-1213 / có dây kết nối USB/ Phóng đại 200 lần

Kính...
Kính hiển vi kỹ thuật số không dây cầm tay phát sóng WiFi được thiết kế đặc biệt cho các...