Q-LAB

Mã SP: Q-SUN Xe-3
Thiết bị thử nghiệm đèn hồ quang xenon Q-SUN Xe-3 cung cấp mô phỏng phù hợp nhất...

Mã SP: QUV
May thi nghiem lao hoa nhanh QUV

Máy  QUV tạo ra những thiệt hại do ánh sáng mặt...

Mã SP: QCT
Máy thí nghiệm ngưng tụ QCT

Máy thí nghiệm ngưng tụ QCT mô phỏng các...

Mã SP: Q-SUN-Xe-1
Q-Sun là công cụ nghiên cứu và phát triển cuối cùng...

Mã SP:Q-SUN Xe-2
Buồng hồ quang Xenon của X-ray Xeon xoay chiều Q-SUN tạo ra những thiệt hại do ánh...

Mã SP: Q-FOG
Ứng dụng kiểm nghiệm độ hao mòn của chất sơn và linh kiện, dầu khí...

Thời tiết là nguyên nhân chính gây hư hỏng cho sản phẩm, gây ra nhiều tổn thất trong nền kinh...