Q-LAB

Q-LAB

Mã SP: Q-SUN Xe-3 Thiết bị thử nghiệm đèn hồ quang xenon Q-SUN Xe-3 cung cấp mô phỏng phù hợp nhất...
Mã SP: QUV The QUV accelerated weathering tester reproduces the damage caused by sunlight, rain and dew. In a few days or weeks, the QUV UV tester...
Mã SP: QUV QUV_Accelerated Weathering Testers The weather is the main cause of damage to the product, causing many losses in the economy each...
Mã SP: QCT Máy thí nghiệm ngưng tụ QCT Máy thí nghiệm ngưng tụ QCT mô phỏng các tác...
Mã SP: Q-SUN-Xe-1 Q-Sun là công cụ nghiên cứu và phát triển cuối cùng để kiểm tra các...
Mã SP:Q-SUN Xe-2 Buồng hồ quang Xenon của X-ray Xeon xoay chiều Q-SUN tạo ra những thiệt hại do ánh sáng mặt...
Mã SP: Q-FOG Ứng dụng kiểm nghiệm độ hao mòn của chất sơn và linh kiện, dầu khí và điện...