SẢN PHẨM PROCHEM (MÁY ĐO ĐỘ BÓNG-BYK OEM)

Mã SP: 4596 Máy đo độ bóng góc đơn siêu bóng 60° XS Máy đo độ bóng 60° với...
Mã SP: 4561 Máy đo độ bóng cho mục đích chung - bề mặt bán bóng Góc đơn 60°, đặc biệt...
Mã SP: 4597 Máy đo độ bóng góc đơn siêu bóng 60° XS-S Máy đo độ bóng 60° độ...
Mã SP: 4586 Máy đo độ bóng ba góc Máy đo độ bóng vạn năng cho các bề mặt có độ...
Mã SP: 4563 Máy đo độ bóng ba góc Máy đo độ bóng vạn năng cho các bề mặt có độ...
Mã SP: 4570 Máy đo độ bóng góc đơn siêu bóng 60° XS-S Máy đo độ bóng 60° độ...
Mã SP: 4569 Máy đo độ bóng góc đơn siêu bóng 60° XS Máy đo độ bóng 60° với...
Mã SP: 4585 Máy đo độ bóng cầm tay là thiết bị tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp trong một...