Kiểm tra nhuộm/ hoàn tất

MÃ SP: TD130 Máy Nhuộm Phòng Thí Nghiệm TD130, hay Máy Nhuộm Mẫu Mchine TD130, phù hợp để nhuộm...