Q-SUN

Mã SP: Q-SUN Xe-3
Thiết bị thử nghiệm đèn hồ quang xenon Q-SUN Xe-3 cung cấp mô phỏng phù hợp nhất...

Mã SP: Q-SUN-Xe-1
Q-Sun là công cụ nghiên cứu và phát triển cuối cùng...

Mã SP:Q-SUN Xe-2
Buồng hồ quang Xenon của X-ray Xeon xoay chiều Q-SUN tạo ra những thiệt hại do ánh...