THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM NHANH QUV

 • image1
 • image1
 • image1
 • image1
 • image1
 • image1
 • image1
 • image1
 • image1
 • image1

HỆ THỐNG PHƠI SÁNG NGOÀI TRỜI Q-RACK

Các giá đỡ phơi sáng ngoài trời Q-RACK là các giá đỡ bằng nhôm tương tự được sử dụng tại Q-Lab Florida và Q-Lab Arizona để thực hiện các thử nghiệm phơi sáng tự nhiên ngoài trời. Bây giờ bạn có thể mua những giá đỡ chất lượng chuyên nghiệp này để thực hiện phơi sáng tại trang web của riêng bạn. Thiết kế Q-RACK bền bỉ đã được chứng minh qua nhiều thập kỷ tiếp xúc với sa mạc và cận nhiệt đới khắc nghiệt. Giá đỡ rất linh hoạt, đáng tin cậy và giá cả phải chăng, và có dạng bộ để lắp ráp dễ dàng. Bộ dụng cụ Q-RACK, phụ kiện và hệ thống giá đỡ không theo tiêu chuẩn có sẵn cho các ứng dụng và yêu cầu thử nghiệm khác nhau. Chúng đáp ứng tiêu chuẩn ISO, ASTM, SAE và các tiêu chuẩn quốc tế khác để thử nghiệm ngoài trời. Khung Q-RACK có thể được định vị ở 0°, 5°, 45° hoặc 90°.

Liên hệ: +84 243 2022 333 | +84 243 2018 218
Mô tả

Giá phơi sáng ngoài trời
Q-RACK Bộ giá phơi sáng ngoài trời Q-RACK có hai loại: phơi sáng trực tiếp và phơi sáng dưới kính. Xem LR-3001 - Sách giới thiệu Q-RACK để có ảnh và thông tin chi tiết hơn.

Trong giá đỡ tiếp xúc trực tiếp, mẫu vật được tiếp xúc trực tiếp với môi trường. Đây là phương pháp phổ biến nhất để kiểm tra lớp phủ, mực in, nhựa hoặc lớp hoàn thiện được sử dụng ngoài trời. Hầu hết các mẫu thử nghiệm điển hình có thể dễ dàng gắn trên hệ thống phơi sáng trực tiếp Q-RACK. Bộ giá đỡ phơi sáng trực tiếp của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của ISO 877-2 Phương pháp A, ASTM G7, ASTM D4141 hoặc SAE J1976.   Hãy nhớ truy cập  Trang Tiêu chuẩn của chúng tôi để biết thông tin khác về các tiêu chuẩn liên quan cho hệ thống Q-RACK hoặc các sản phẩm và dịch vụ khác của chúng tôi.

Giá phơi dưới kính chủ yếu được sử dụng để kiểm tra vật liệu nội thất ô tô. Các mẫu vật được phơi dưới ánh sáng mặt trời đằng sau những tấm kính đặc biệt.

Bộ giá đỡ phơi sáng trực tiếp:

 • FL-3049-K      Bộ giá phơi trực tiếp khung hàn – Chỉ giao hàng ở Bắc Mỹ
 • FL-3055-K      Bộ giá phơi sáng trực tiếp Knock Down Frame – Sẵn sàng vận chuyển trên toàn cầu
 •      Bộ giá đỡ phơi sáng trực tiếp hộp đen FL-3120-K – Chỉ giao hàng ở Bắc Mỹ

Bộ dụng cụ giá phơi dưới kính :

 • FL-3086-K      Bộ giá phơi dưới kính – Chỉ giao hàng ở Bắc Mỹ
 • FL-3121-K      Bộ giá phơi hộp đen dưới kính – Chỉ giao hàng ở Bắc Mỹ

 

Sản phẩm liên quan