KONICA MINOLTA

CA-310 có tốc độ cao, độ chính xác cao, cung cấp độ chính xác cao hơn cho việc đo các TV...

CA-2500  là một công cụ sáng tạo có khả năng đo hiệu quả sự phân bố của độ sáng...

Máy đo độ chói kỹ thuật số cầm tay thế hệ tiếp theo để đo nguồn sáng và ánh sáng phản...

Đánh giá điểm của màu sắc và độ chói trong một dụng cụ cầm tay cầm tay
CS-150 và...

Thích hợp để đo các thiết bị quang học như màn hình LCD, PDP, ELs hữu cơ, FEDs và đèn LE...

Các phép đo chính xác cao bằng cách sử dụng máy đo quang phổ CS-2000A. Thiết bị có khả...