• image1
  • image1

Máy kiểm tra độ giãn vải Fryma TF143

MÃ SP: TF143

Máy kiểm tra độ giãn vải Fryma, tuân thủ BS 4294, là thiết bị xác định độ giãn và độ phục hồi của vải dệt một cách đơn giản và kinh tế, cả dệt kim và dệt thoi. Thiết bị này tuân thủ BS 4294, v.v... Máy thử độ giãn vải Fryma kéo căng vải một cách cẩn thận nhất và cung cấp tốc độ kéo giãn chính xác, tốc độ này được hiển thị rõ ràng trên thang đo của máy thử.
Máy đo độ giãn vải Fryma bao gồm một khung tải có kẹp và thiết bị căng vít, hai quả nặng tải 3kg và các mẫu cắt mẫu.

Liên hệ: +84 243 2022 333 | +84 243 2018 218
Mô tả


Ứng dụng
Máy kiểm tra độ giãn vải Fryma, để xác định độ giãn và độ phục hồi của vải dệt một cách đơn giản và kinh tế, cả dệt kim và dệt thoi. Cụ thể hơn, Máy kiểm tra độ giãn vải Fryma này có thể áp dụng cho các loại vải dệt thoi, dệt kim dọc và dệt kim ngang. Nó đặc biệt thích hợp cho các loại vải được kéo dài thu được thông qua việc sử dụng xơ hoặc sợi rời, hoặc thông qua các quá trình như làm bóng chùng.

Máy đo độ giãn vải Fryma kéo căng vải một cách cẩn thận nhất và cung cấp tốc độ kéo giãn chính xác, được hiển thị rõ ràng trên thang đo của máy thử. Ngoài ra, thiết bị này bao gồm khung tải có kẹp và thiết bị căng vít, hai quả nặng tải 3kg và mẫu cắt mẫu.
Sản phẩm liên quan
MÃ SP: TF142A/B Máy đo độ bền nổ TF142, để kiểm tra độ bền nổ của giấy, vải dệt thoi hoặc dệt kim, vải...
MÃ SP: TF142C Máy kiểm tra độ nổ của vải bằng khí nén được áp dụng để xác định áp...
MÃ SP: TF002 Máy kiểm tra độ bền kéo vải, hay máy đo độ bền kéo vải, còn được gọi là...
MÃ SP: TF145 Máy thử kéo nút bấm, để xác định độ bền giữ hoặc đứt của móc cài...
MÃ SP: TY400C Máy kiểm tra độ bền sợi đơn tự động TY400C được sử dụng để kiểm tra độ bền đứt và...
MÃ SP: TB400C Máy đo độ bền sợi đơn, có thể áp dụng cho tất cả các loại xơ, bao gồm cả xơ...