test

Máy phân tích màu Prochem ICAS Series


Sử dụng phép đo không tiếp xúc,thích hợp để đo các mẫu vật không đồng đều, sản phẩm kích thước nhỏ.
Diện tích nhỏ nhất có thể đo được là 1mm*1mm

Giao diện phần mềm dễ vận hành và có thể thực hiện nhiều phân tích
Phép đo 1 đối 1 :
Hình tròn, hình vuông, kích thước có thể được điều chỉnh.

Phân tích khu vực :
Thích hợp cho các loại vải in dệt và lớp phủ gốc nước thân thiện với môi trường, để đánh giá tham khảo các mẫu sau khi nhuộm thực tế.

Đánh giá tham khảo sau khi kiểm tra độ bền ánh sáng:
Phần mềm được tích hợp sẵn các chỉ số như mức độ ô nhiễm, độ vàng, để sau khi tiến hành thí nghiệm có thể cung cấp thông tin tham khảo mà mắt người không thể nhìn thấy được.
Liên hệ: +84 243 2022 333 | +84 243 2018 218
Mô tả
       


Sản phẩm liên quan