• image1
  • image1

Pilliscope Assessment Viewer TF211

MÃ SP: TF211

Trình xem đánh giá Pilliscope, phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn khi cần đánh giá độ vón cục trên vải, cho dù là vải đối chứng hay ảnh chụp. Trình xem đánh giá Pilliscope tuân thủ ISO 12945, ASTM D3512, ASTM D4970, v.v.

Liên hệ: +84 243 2022 333 | +84 243 2018 218
Mô tả
Ứng dụng
Thiết bị xem đánh giá Pilliscope / Tủ xem, Thích hợp cho các tiêu chuẩn khi cần đánh giá độ vón cục trên vải, cung cấp môi trường ánh sáng quan sát rõ ràng trong đó mẫu thử được so sánh với vải hoặc ảnh đối chứng.
Thiết bị xem phù hợp với đánh giá kết quả kiểm tra sau: Martindale Pilling, Random Tumble Pilling, ICI Pilling, ICI Snagging, Brush/Sponge Pilling.
Sản phẩm liên quan
MÃ SP: TF210 Máy thử nghiệm mài mòn TF210 xác định khả năng chống mài mòn và...
MÃ SP: TF213 Universal Wear Tester, được thiết kế để kiểm tra khả năng chống mài mòn và mài mòn...
MÃ SP: TF215 DIN Abrasion Tester được sử dụng để xác định khả năng chống mài mòn của các vật...
MÃ SP: TF216 Máy kiểm tra độ mài mòn TF216 , dùng để xác định khả năng chống mài...
MÃ SP: TF212 Wyzenbeek Abrasion Tester là một thiết bị tiện dụng để kiểm tra khả năng chống mài mòn của...
MÃ SP: TF224 Random Tumble Pilling Tester, để xác định các đặc tính vón cục và xù lông...
MÃ SP: TF223A/B ICI Pilling Box, để nhanh chóng tái tạo hiện tượng vón cục hoặc mắc kẹt trên vải...
MÃ SP: TF220 ICI Mace Snag Tester, để xác định xu hướng của vải bị đứt (kéo các vòng sợi ra khỏi...
MÃ SP: TF222 Máy kiểm tra độ vón cục của bàn chải hoặc miếng bọt biển, Để xác định xu hướng...
MÃ SP: TF214 Taber Abrasion Tester, thường được gọi là “Taber Abraser” hoặc “Taber Abrasion Machine”,...